II sesja Rady Dzielnicy Wielki Kack z dnia 7 maja 2019 r.

Porządek II sesji Rady Dzielnicy Wielki Kack
07 maja 2019 r. godz. 18.00, siedziba Rady Dzielnicy - SP nr 20.
 
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z sesji inauguracyjnej z dnia 17.04.2019 r.
5. Sprawozdanie z posiedzenia Zarządu z dnia 23.04.2019 r.
6. Omówienie spraw organizacyjnych (kontakty, dyżury, zasady współpracy).
7. Wybór komisji i podjęcie uchwały, proponowane komisje:
· ds. Inwestycji i Rozwoju,
· ds. Zieleni i Ochrony Środowiska,
· ds. Polityki Społecznej, Rodziny i Edukacji,
· ds. Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki.
8. Podsumowanie festynu majowego- wnioski, propozycje na przyszłość.
9. Omówienie budżetu 2019r. (zadania zrealizowane/w trakcie/do realizacji).
10. Omówienie korespondencji.
11. Wolne wnioski.
12. Ustalenie terminu kolejnej sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 07.05.2019
Data udostępnienia informacji: 07.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.05.2019 10:03 Korekta Ewa Mącik