XXXV sesja Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 24 maja 2022 r.

Porządek obrad XXXV sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
24 maja 2022 godz.18:00 w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5
 
1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 21.04.2022r.
4. Sprawy bieżące.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
5.1  zmiany zadania w planie finansowym Rady Dzielnicy Śródmieście na rok 2022;
5.2 wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o udzielenie informacji o planowanych na obszarze Dzielnicy Śródmieście remontach i inwestycjach.
6. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Jędrzej Szerle

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 16.05.2022
Data udostępnienia informacji: 16.05.2022
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2022 07:52 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska