XXXIX sesja Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 27 września 2022 r.

Porządek obrad
XXXIX sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
27 września 2022 godz.18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy, w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 5
(budynek Szkoły Podstawowej nr 21)
 
1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 06 września 2022.
4. Sprawy bieżące.
5. Podjęcie uchwał:
5.1 w sprawie  wystąpienia do prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o cofnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w budynku przy Skwerze Kościuszki 17/19
5.2 w sprawie przyjęcia planu finansowego  dzielnicy Śródmieście na rok 2023
5.3 w sprawie zaopiniowania wniosku dotyczącego oznaczenia parkingu przy ul. Jana z Kolna 29 w Gdyni pod Przedszkolem nr 16 jako Parking „Kiss and Ride”
6. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Jędrzej Szerle

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 22.09.2022
Data udostępnienia informacji: 22.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2022 10:37 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
22.09.2022 10:34 Dodanie informacji Izabela Procelli-Szynwelska