XXVIII sesja Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 28 września 2021 r.

Porządek obrad
XXVIII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
28 września 2021 godz.18:00
w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5
z zachowaniem obostrzeń sanitarno-epidemiologicznych.
 
1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 07.09.2021.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 przyjęcia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Śródmieście na rok 2022
4.2 zaopiniowania wniosku dot. zrobienia sygnalizacji świetlnej na ul. Janka Wiśniewskiego
4.3 zaopiniowania wniosku dot. Wyznaczenia kontra ruchu rowerowego na ul. Zawiszy Czarnego
4.4 zaopiniowania wniosku dot. Przebudowy zewnętrznego układu drogowego ulic Hryniewieckiego, Waszyngtona i Jana Pawła II
4.5 wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskami do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Kamienna Góra i Śródmieście w Gdyni, rejon Bulwaru Nadmorskiego im. F. Nowowiejskiego.
5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
9. Zakończenie obrad.
 
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Śródmieście 
Andrzej Ryński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 20.09.2021
Data udostępnienia informacji: 20.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 21.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
21.09.2021 15:34 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
20.09.2021 16:16 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska