XXIV sesja Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 11 maja 2021 r.

XXIV sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
11 maja 2021 godz.18:00
w systemie zdalnym
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 20 04 2021.
4. Omówienie spraw związanych z realizacją zadań inwestycyjno - remontowych w dzielnicy Śródmieście, w tym zgłoszenie uwag do  koncepcji Parku Kieszonkowego przy ul. 3 Maja.
5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
6. Sprawy bieżące
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Andrzej Ryński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.05.2021
Data udostępnienia informacji: 04.05.2021