XVII sesja Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 1 października 2020 r.

Porządek obrad
XVII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
1 pażdziernika 2020 godz. 18:00
w Szkole Podstawowej nr 21 przy ul. Jana z Kolna 5 w Gdyni.
 
1. Przywitanie radnych, sprawdzenie  prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 02.09.2020.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. przyjęcia planu finansowego na rok 2021,
4.2. zabezpieczenia brakujących środków finansowych na realizację w 2021 roku projektu pod nazwą "Cykl warsztatów dla rodziców z dziećmi oraz koncerty muzyczne w Bibliotece Śródmieście”.
5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
6. Sprawy bieżące
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia
9. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Andrzej Ryński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 23.09.2020
Data udostępnienia informacji: 23.09.2020