XLIX sesja Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 28 września 2023 r.

Porządek obrad
XLIX sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
28 września  2023 godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 5
(budynek Szkoły Podstawowej nr 21)

1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 05 września 2023.
4. Podjęcie uchwał w sprawie:
4.1 uchwalenie planu finansowego dzielnicy Śródmieście na rok 2024
4.2 zmiany zadania w planie finansowym Rady Dzielnicy Śródmieście na rok 2023
4.3 wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o określenie nowej siedziby  Rady, Zarządu i biura Rady Dzielnicy Śródmieście.
5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Jędrzej Szerle

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 07.09.2023
Data udostępnienia informacji: 07.09.2023
Ostatnia aktualizacja: 07.09.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
07.09.2023 15:44 Aktualizacja treści Ewa Mącik