XL sesja Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 8 listopada 2022 r.

Porządek obrad XL sesji Rady Dzielnicy Śródmieście
8 listopada 2022 r. godz.18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy, w Gdyni przy ul. Jana z Kolna 5 (budynek Szkoły Podstawowej nr 21)

1. Przywitanie radnych, sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji i zdolności do podejmowania uchwał.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Dzielnicy Śródmieście z dnia 27 września 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie: zaopiniowania wniosku dotyczącego oznaczenia miejsca postojowego dla samochodów dostawczych w Gdyni ul. 10 Lutego 5
5. Przedstawienie pracy Zarządu Dzielnicy Śródmieście między sesjami.
6. Sprawy bieżące.
7. Wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
9. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Śródmieście
Jędrzej Szerle

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 28.10.2022
Data udostępnienia informacji: 28.10.2022
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
04.11.2022 14:18 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
28.10.2022 15:19 Aktualizacja treści Barbara Woźniak