XXXI sesja Rady Dzielnicy Redłowo z dnia 22 stycznia 2024 r

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Redłowo przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/145/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Redłowo (Dz. Urz.Woj.Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.488) zwołuję XXXI sesję Rady Dzielnicy Redłowo na dzień 22 stycznia 2024 roku  o godz.18:00  w siedzibie Rady Dzielnicy Redłowo przy ul. Cylkowskiego 5 w Gdyni (budynek Szkoły Podstawowej nr 34).

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXXI sesji Rady Dzielnicy Redłowo.
4. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Dzielnicy Redłowo.
5. Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1   wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem  o przeniesienie na rok 2024 niewykorzystanych w roku 2023 środków statutowych dzielnicy Redłowo;
5.2   zmiany zadania w Planie Finansowym Dzielnicy Redłowo na rok 2024;
5.3   wskazania dodatkowego przedsięwzięcia do listy zadań inwestycyjno -  remontowych przewidzianych do realizacji z puli środków przeznaczonych na gminne zadania inwestycyjno – remontowe w dzielnicy Redłowo na lata 2019-2023.
6. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Redłowo
Radosław Maślak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 12.01.2024
Data udostępnienia informacji: 12.01.2024
Ostatnia aktualizacja: 12.01.2024
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.01.2024 14:32 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
12.01.2024 14:30 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
12.01.2024 09:50 Dodanie informacji Izabela Procelli-Szynwelska