XXVI sesja Rady Dzielnicy Redłowo z dnia 16 stycznia 2023 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Redłowo przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/145/19 z dnia 23 stycznia 20219 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Redłowo( Dz.Urz.Woj.Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku , poz.488) zwołuję XXVI sesję Rady Dzielnicy Redłowo na dzień 16 stycznia 2023 roku (poniedziałek) na godz.18:00.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy Redłowo.
4. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Dzielnicy Redłowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie na rok 2023 niewykorzystanych w roku 2022 środków finansowych.
6. Sprawozdanie z prac Komisji Gospodarki, Infrastruktury i Bezpieczeństwa RD Redłowo.
7. Sprawozdanie z prac Komisji Sportu, Kultury i Spraw Społecznych RD Redłowo.
8. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
9. Wolne wnioski i informacje.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Redłowo
Radosław Maślak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 09.01.2023
Data udostępnienia informacji: 09.01.2023