XXIII sesja Rady Dzielnicy Redłowo z dnia 30 czerwca 2022 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Redłowo przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/145/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Redłowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.488) zwołuję XXIII sesję Rady Dzielnicy Redłowo na dzień 30 czerwca 2022 roku (czwartek) na godz.18:00.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.
Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XXIII sesji Rady Dzielnicy Redłowo.
4. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Dzielnicy Redłowo.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Projektu Planu Finansowego Dzielnicy Redłowo na  rok 2023.
6. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Redłowo
Radosław Maślak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 14.06.2022
Data udostępnienia informacji: 14.06.2022
Ostatnia aktualizacja: 14.06.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
14.06.2022 07:51 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska