XIX sesja Rady Dzielnicy Redłowo z dnia 27 września 2021 r.

Działając na podstawie § 14 ust.1 Statutu Dzielnicy Redłowo przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/145/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Redłowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.488) zwołuję XIX sesję Rady Dzielnicy Redłowo na dzień 27 września 2021 roku ( poniedziałek ) na godz.18:00.
Sesja odbędzie się w trybie zdalnym.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie proponowanego porządku obrad XIX sesji Rady Dzielnicy Redłowo.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Dzielnicy Redłowo.
5. Podjęcie uchwał w sprawach :
5.1 uchwalenia Planu Finansowego Dzielnicy Redłowo na rok 2022.
5.2 przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami dotyczących gminnych zadań inwestyjnych i remontowych w dzielnicy Redłowo, wybranych z listy zadań inwestycyjno- remontowych wg priorytetu i wskazanych przez Radę Dzielnicy Redłowo do realizacji na lata 2019 – 2023.
5.3 wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni z wnioskiem o zarządzenie przeprowadzenia konsultacji społecznych w dzielnicy Redłowo związanych z organizacją ruchu na ul. Kaczewskiej w Gdyni Redłowie.
5.4 zmiana Planu Finansowego Rady Dzielnicy Redłowo na rok 2021.
5.5 przyjęcia zadania w budżecie remontowo – inwestycyjnym RD Redłowo na lata 2019-2023 „ dofinansowanie kompleksowego remontu ulic W. Szczeblewskiego, A. Suchanka oraz M. Mokwy”- projekt uchwały wniesiony w trybie § 16 pkt 3 Statutu Dzielnicy Redłowo.
6. Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
7. Wolne wnioski i informacje.
8. Zakończenie obrad.
 
Przewodniczący
Zarządu Dzielnicy Redłowo
Radosław Maślak

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 17.09.2021
Data udostępnienia informacji: 17.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 20.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
20.09.2021 17:07 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska
17.09.2021 16:33 Korekta Magdalena Rezler-Dunajewska
17.09.2021 16:32 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska