X sesja Rady Dzielnicy Redłowo z dnia 15 czerwca 2020 r.

Działając na podstawie § 14 ust. 2 Statutu Dzielnicy Redłowo - przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/145/19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Redłowo (Dz. Urz. Woj.Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.488) zwołuję X sesję Rady Dzielnicy Redłowo na dzień 15 czerwca 2020 roku, o godz.18.00  w siedzibie Rady Dzielnicy Redłowo , tj. przy ul. Cylkowskiego 5 w Gdyni,  budynek Szkoły Podstawowej nr 34 (sala gimnastyczna).
 *Sesja w reżimie sanitarnym - bez udziału mieszkańców.

Proponuję przyjęcie następującego porządku obrad:
1.      Otwarcie obrad.
2.      Stwierdzenie prawomocności obrad.
3.      Przyjęcie porządku obrad X sesji Rady Dzielnicy Redłowo.
4.      Przyjęcie protokołów z VIII i IX sesji Rady Dzielnicy Redłowo.
5.      Projekty uchwał w sprawach:
5.1  zmiany uchwały nr VI/9/19 Rady Dzielnicy Redłowo z dnia 04 listopada 2019 roku w sprawie wskazania zadań remontowo-inwestycyjnych na lata 2019-2023,
5.2  przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu Dzielnicy Redłowo za rok 2019,
5.3  uchwalenia sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Redłowo za rok 2019.
6.      Dyskusja na temat ustalenia priorytetów dla wskazanych zadań remontowo - inwestycyjnych na terenie dzielnicy Redłowo na lata 2019-2023.
7.      Informacje przewodniczącego o działalności Zarządu w okresie między sesjami.
8.      Wolne wnioski i informacje.
9.      Zakończenie obrad.
 
Uprzejmie proszę o zastosowanie się do obowiązujących obecnie zasad bezpieczeństwa.
 
Przewodnicząca Rady Miasta Gdyni
Joanna Zielińska
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 04.06.2020
Data udostępnienia informacji: 04.06.2020