VI sesja Rady Dzielnicy Redłowo z dnia 4 listopada 2019 r.

PORZĄDEK OBRAD
VI SESJI RADY DZIELNICY REDŁOWO
w dniu 4 listopada 2019 ( poniedziałek) godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy
(SP 34 Gdynia, ul. Cylkowskiego 5)
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z V sesji RD Redłowo.
5. Przyjęcie uchwał w sprawie:
a) dofinansowania zadania inwestycyjno-remontowego na lata 2015-2019 - schody,
b) dofinansowania zadania inwestycyjno-remontowego na lata 2015-2019 - fontanna,
c) powołania Komisji stałych RD Redłowo,
d) przyjęcia projektu budżetu inwestycyjno – remontowego na lata 2019-2023,
e) wystąpienia do Prezydenta Miasta Gdyni o zarządzenie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dzielnicy Redłowo.
6. Sprawy różne i wnioski
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zakończenie posiedzenia.
 
Zarząd Dzielnicy Redłowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 29.10.2019
Data udostępnienia informacji: 29.10.2019