IX sesja Rady Dzielnicy Redłowo z dnia 2 marca 2020 r.

Porządek obrad
IX sesji Rady Dzielnicy Redłowo
w dniu 2 marca 2020 ( poniedziałek) godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy (SP 34 ul. Cylkowskiego 5)
 
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z VIII sesji RD Redłowo.
5. Przyjęcie uchwały w sprawie : wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie niewykorzystanych w roku 2019 środków finansowych.
6. Przyjęcie uchwały w sprawie: zmiany w Planie Finansowym Rady Dzielnicy Redłowo na rok 2020.
7. Sprawy różne.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zakończenie posiedzenia.
 
Zarząd Dzielnicy Redłowo

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 20.02.2020
Data udostępnienia informacji: 20.02.2020