II sesja Rady Dzielnicy Redłowo z dnia 27 maja 2019 r.

Porządek obrad
II sesji Rady Dzielnicy Redłowo
27 maja 2019 roku
siedziba RD Redłowo, Gdynia, ul. Cylkowskiego 5, SP 34
 
Część I – prowadzi Przewodniczący  Zarządu  Dzielnicy Redłowo.
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie kworum.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji.
4. Informacja o celu spotkania, sposobie głosowania.
Przewodniczącego Zarządu dzielnicy wybiera ze swego grona Rada Dzielnicy bezwzględną większością głosów składu Rady w głosowaniu tajnym. Dwaj wiceprzewodniczący wybierani są przez Radę spośród radnych dzielnicy na wniosek przewodniczącego zarządu dzielnicy, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy składu Rady (§ 28 ust. 1 i 2  statutu dzielnicy).
5. Wybór komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego Zarządu i Wiceprzewodniczących ((§ 26 ust. 1)
6. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy.
7. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
8. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania.
9. Głosowanie.
10. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku.
11. Przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu Przewodniczącemu Zarządu Dzielnicy.
 
Część II – Prowadzi nowo wybrany Przewodniczący Zarządu Dzielnicy.
 
12. Przewodniczący Zarządu zgłasza kandydatów na Wiceprzewodniczących.
13. Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
14. Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania.
15. Głosowanie.
16. Sporządzenie protokołu komisji skrutacyjnej, podanie wyniku.
17. Wolne wnioski.
18. Ustalenie terminu następnego posiedzenia.
19. Zakończenie obrad.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 16.05.2019
Data udostępnienia informacji: 16.05.2019
Ostatnia aktualizacja: 16.05.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
16.05.2019 14:52 Aktualizacja treści Ewa Mącik