XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 9 stycznia 2019 r.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo informuje, iż XXXVIII Sesja Rady Dzielnicy odbędzie się 9 stycznia 2019 r. o godz. 18:00,
ul. Czeremchowa 1, sala nr 07.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXXVII odbytej  21 listopada 2018 r.
4. Podjęcie Uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie niewykorzystanych w 2018 roku środków finansowych – kwoty 5000,-zł „Imprezy kulturalne dla seniorów” Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 4300, oraz  kwotę 500,-zł Dział 921 Rozdział 92105  Paragraf 4300  pozostałą po realizacji festynu rodzinnego.
5. Omówienie korespondencji
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu  następnej Sesji
8. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 18.12.2018
Data udostępnienia informacji: 18.12.2018