XXXVII Sesja Rady Dzielnicy z 21 listopada 2018 r.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo  informuje, iż XXXVII Sesja Rady Dzielnicy odbędzie się 21  listopada 2018 r. o godz. 18;00 w siedzibie Rady przy  ul. Czeremchowa 1, sala nr 07.

Porządek obrad Sesji;
 
 
1.Otwarcie Sesji i stwierdzenie kworum
2. Przyjęcie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXXVI odbytej  3 października 2019 r.
4. Omówienie korespondencji
5. Wolne wnioski
6. Ustalenie terminu  następnej Sesji
7. Zakończenie obrad

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 14.11.2018
Data udostępnienia informacji: 14.11.2018