XXXVI sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 3 października 2018 r.


SESJA NR XXXVI
Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie -Demptowo
 3 października 2018 r.
 
 
Porządek obrad;
 
Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXXIV odbytej  20 czerwca 2018 r oraz Sesji Nr XXXV odbytej 5 września 2018 r
       5.   Korespondencja;
          - wychodząca
          - przychodząca
      7.   Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Rady Dzielnicy na
             rok 2019.
8.   Wolne wnioski.
9.   Ustalenie terminu  następnej Sesji
    10.   Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 25.09.2018
Data udostępnienia informacji: 25.09.2018