XXXVI sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 15 listopada 2023r.

Działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo, przyjętego uchwałą Rady Miasta Gdyni nr V/144//19 z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Statutu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 stycznia 2019 roku poz.  487), zwołuję XXXVI sesję Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na dzień 15 listopada 2023r. na godz. 18:00, która odbędzie się w siedzibie Rady przy ul. Chabrowej 43 (w budynku Przystani Chabrowa 43).
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Dzielnicy z dnia 27.09.2023r.
4. Omówienie działań w sprawie otwarcia apteki na terenie dzielnicy.
5. Omówienie spraw związanych z bezpieczeństwem w dzielnicy.
6. Omówienie działalności Przystani Chabrowa 43.
7. Informacja przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
8. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
Emilia Rogała

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 07.11.2023
Data udostępnienia informacji: 07.11.2023
Ostatnia aktualizacja: 08.11.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.11.2023 14:11 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska