XXXV sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 5 września 2018 r.


SESJA NR XXXV
Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie -Demptowo
    5 września 2018 r.
 
 
Porządek obrad;
 
 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXXIV odbytej  20 czerwca 2018 r.
 4. Końcowe ustalenia dotyczące realizacji festynu rodzinnego w dniu 8 września 2018 r.
 5. Korespondencja; 
  1. - wychodząca
  2. - przychodząca
 6. Opracowanie projektu Planu Finansowego na 2019 rok.
 7. Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy na rok 2019.
 8. Wolne wnioski.
 9. Ustalenie terminu  następnej Sesji
 10. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 30.08.2018
Data udostępnienia informacji: 30.08.2018
Ostatnia aktualizacja: 31.08.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.08.2018 09:13 Korekta Michał Kowalski