XXXV sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 27 września 2023 r.

Zwołuję XXXV sesję Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na dzień 27 września 2023 r. na godz. 18:00, która odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy w budynku Przystani Chabrowa 43 przy ul. Chabrowej 43.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Dzielnicy z dnia 06.09.2023 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Finansowego dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na rok 2024.
5. Omówienie bieżącego stanu technicznego nieruchomości Demptowska 46.
6. Informacja przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
7. Sprawy bieżące, informacje i wolne wnioski.
8. Ustalenie terminu następnej sesji.
9. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca
Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
Emilia Rogała

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.09.2023
Data udostępnienia informacji: 18.09.2023