XXX sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 17 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Zarządu dzielnicy informuje, iż XXX Sesja RD odbędzie się 17 stycznia 2018 r. o godz. 18;00 ul. Czeremchowa 1 sala nr 07
 
Porządek obrad;
 

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Podjęcie Uchwały w sprawie wnioskowania do Prezydenta Miasta o przeniesienie niewykorzystanych w 2017 roku środków finansowych – kwota 6875 zł Dz. 921 Rozdz.92105 Paragraf 4300
 4. Przedstawienie dalszej koncepcji przekształcenia ulic Pawiej i Pustej w system Woonerf.
 5. Korespondencja;
  1. wychodząca
  2. przychodząca
 6. Wolne wnioski.
 7. Ustalenie terminu  następnej Sesji
 8. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 09.01.2018
Data udostępnienia informacji: 09.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2018 13:02 zatwierdzenie Michał Kowalski