XXXIX Sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 20 lutego 2019 r.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo informuje, iż XXXIX Sesja Rady Dzielnicy odbędzie się dnia 20 lutego 2019 r. o godz. 18:00, ul. Czeremchowa 1, sala nr 07.
 
 
Porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXXVIII z dnia 21 stycznia 2019 r.
4. Głosowanie nad zmianą treści brzmienia zadania:
 „Dofinansowanie Świetlicy Opiekuńczej –Adaptacja „ - 1000,- zł, zmienić na „Dofinansowanie działalności Klubu Seniora - Adaptacja „1000,-zł"
6. Omówienie korespondencji
7. Wolne wnioski.
8. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.02.2019
Data udostępnienia informacji: 18.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2019 13:34 Korekta Ewa Mącik