XXXIV sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 20 czerwca 2018 r.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo  informuje, iż XXXIV Sesja Rady Dzielnicy odbędzie się 20  czerwca 2018 r. o godz. 18;00 ul. Czeremchowa 1 sala nr 07.
Porządek obrad Sesji;
 
 
Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXXIII odbytej 16 maja   2018 r.
Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy na rok 2018.
Zadanie „Imprezy kulturalne dla seniorów” kwota 5000,-zł  Dział 921 Rozdział 92105 Paragraf 4300 zmienić na zadanie „Dom Pomocy Społecznej ul. Pawia – dofinansowanie „ kwota  5000,-zł Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 4300
       5.   Ustalenia dotyczące realizacji festynu rodzinnego.
       6.   Korespondencja;
          - wychodząca
          - przychodząca
7.   Wolne wnioski.
Ustalenie terminu  następnej Sesji
Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 12.06.2018
Data udostępnienia informacji: 12.06.2018