XXXIII Sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 16 maja 2018  r.

Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo  informuje, iż XXXIII Sesja Rady Dzielnicy odbędzie się 16 maja 2018 r. o godz. 18;00 ul. Czeremchowa 1 sala nr 07.
 
Porządek obrad;

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXXII odbytej w dniu  11   kwietnia  2018  r.
 4. Podjęcie Uchwały ws. przeniesienia środków finansowych i  zmiany zadań; kwota 6875,-zł – „Organizacja imprezy kulturalnej”- Dz. 921 Rozdz.92105 Paragraf 4300, oraz  „Półkolonie dla dzieci” - kwota 18.000,-zł  Dz.854 Rozdz. 85412 Parag. 4300
 5. Omówienie spraw organizacyjnych związanych  z festynem rodzinnym.
 6. Korespondencja;
  1. - wychodząca
  2. - przychodząca
 7. Wolne wnioski.
 8. Ustalenie terminu  następnej Sesji
 9. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 09.05.2018
Data udostępnienia informacji: 09.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2019 13:30 Korekta Ewa Mącik
09.05.2018 15:10 zatwierdzenie Michał Kowalski