XXXII sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 11 kwietnia 2018 r.

INFORMACJA
 
 
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo  informuje, iż XXXII Sesja Rady Dzielnicy odbędzie się 11 kwietnia 2018 r. o godz. 18;00 ul. Czeremchowa 1 sala nr 07.
Porządek obrad Sesji;
 
 
Otwarcie Sesji.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXX odbytej 17 stycznia  2018 r i  XXXI odbytej w dniu  21   lutego 2018  r.
Przedstawienie  propozycji zmiany zadania - kwot; 6875,-zł – „Organizacja imprezy kulturalnej”- Dz. 921 Rozdz.92105 Paragraf 4300, oraz
      zadania –„Półkolonie dla dzieci” - kwota 18.000,-zł  Dz.854 Rozdz. 85412 Parag. 4300
Ustalenia dotyczące realizacji festynu rodzinnego.
Debata i wydanie opinii w sprawie przeznaczenia terenu przy Przedszkolu Nr 46 w związku z wnioskami złożonymi do Budżetu Obywatelskiego.  
Korespondencja;
          - wychodząca
          - przychodząca
Wolne wnioski.
Ustalenie terminu  następnej Sesji
Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 04.04.2018
Data udostępnienia informacji: 04.04.2018