XXXI sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 21 lutego 2018 r.

Sesja nr XXXI
Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie -Demptowo
21  lutego  2018 r.
 
 
Porządek obrad;

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji Nr XXIX odbytej 15 listopada 2017 r i  XXX odbytej w dniu  17 stycznia 2018  r.
 4. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zadania – „Organizacja imprezy kulturalnej”- kwota 6875 zł Dz. 921 Rozdz.92105 Paragraf 4300
 5. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany zadania –„Półkolonie dla dzieci”-kwota 18.000,-zł  Dz.854 Rozdz. 85412 Parag. 4300
 6. Korespondencja;
  1. - wychodząca
  2. - przychodząca
 7. Wolne wnioski.
 8. Ustalenie terminu  następnej Sesji
 9. Zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 13.02.2018
Data udostępnienia informacji: 13.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
13.02.2018 09:34 Korekta Michał Kowalski
13.02.2018 09:34 Korekta Michał Kowalski