XXV sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo z dnia 25 maja 2022 r.

Zwołuję XXV sesję Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na dzień 25 maja 2022 r. na godz. 18:00, która odbędzie się w siedzibie Rady w budynku Przystani Chabrowa 43 przy ul. Chabrowej 43.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów z sesji Rady Dzielnicy z dnia 09.03.2022 r. i 06.04.2022 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XIII/28/2020 Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo z dnia 18 listopada 2020 r.
5. Omówienie bieżących spraw prowadzonych przez Radę Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo.
6. Omówienie wydarzeń planowanych przez Radę Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo w 2022 roku.
7. Dyskusja nad projektami logo dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo.
8. Informacja przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
9. Informacje i wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
Emilia Rogała

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 16.05.2022
Data udostępnienia informacji: 16.05.2022