XXIX sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo z dnia 16 listopada 2022 r.

Zwołuję XXIX sesję Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na dzień 16 listopada 2022r. na godz. 18:00, która odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy przy ul.Chabrowej 43 (w budynku Przystani Chabrowa 43).
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Dzielnicy z dnia 28.09.2022r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo do zabezpieczenia brakujących środków finansowych na realizację projektu pod nazwą „Remont chodnika od ul. Sępia - Pawia - do ul. Jaskółczej oraz wykonanie pochylni dla wózków od Pawiej do Jaskółczej (przystanek ZKM) w miejscu istniejących schodów na całej szerokości” z listy zadań BO 2022.
5. Omówienie projektu sprawozdania z działalności Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo do przedłożenia na sesji Rady Miasta Gdyni.
6. Omówienie szczegółów organizacyjnych spotkania funkcjonariuszy KM Policji z seniorami w temacie bezpieczeństwa w związku działaniami oszustów.
7. Informacja przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
Emilia Rogała

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 09.11.2022
Data udostępnienia informacji: 09.11.2022