XX sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo z dnia 29 września 2021 r.

Zwołuję XX sesję Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na dzień 29 września 2021r. na godz. 18:00, która odbędzie się w siedzibie Rady Dzielnicy w budynku Przychodni NZOZ przy  Czeremchowej 1.
Sesja odbędzie się zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa.
 
Proponowany porządek obrad sesji:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Dzielnicy z dnia 08.09.2021r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na rok 2022.
5. Omówienie spraw związanych z komunikacją rowerową na terenie dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo.
6. Omówienie możliwości wprowadzenia strefy TEMPO 30 na terenie Pustek Cisowskich.
7. Informacja przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
Emilia Rogała

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Ostatnio zmodyfikował: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 21.09.2021
Data udostępnienia informacji: 21.09.2021
Ostatnia aktualizacja: 22.09.2021
Data aktualizacji Czynność Osoba
22.09.2021 14:54 Aktualizacja treści Izabela Procelli-Szynwelska