VII sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 8 stycznia 2020 r.

VII sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
08 stycznia 2020r., godz. 18:00
siedziba Rady w Przychodni NZOZ przy ul.Czeremchowej 1
 
 
Proponowany porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Dzielnicy z dnia 13.11.2019r.
4.Dyskusja na temat inwestycji i remontów w dzielnicy z wiceprezydentem ds. rozwoju - Markiem Łucykiem oraz pełnomocnikiem prezydenta ds. dzielnic - Jakubem Ubychem.
5.Podjęcie uchwał w sprawach:
5.1.wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o przeniesienie niewykorzystanych w 2019 roku środków finansowych,
5.2.wskazania dodatkowego zadania w ramach wstępnej listy zamierzeń inwestycyjnych i remontowych w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na lata 2019-2023,
5.3.przystąpienia do „Dzielnicowego programu bezpieczeństwa poprzez wymianę opraw LED w lampach drogowych” w ramach zamierzeń inwestycyjnych i remontowych w dzielnicy w latach 2019-2023.
6.Dyskusja na temat bezpieczeństwa w dzielnicy z dzielnicowym - st. sierż. Kamilem Ostaszewskim.
7.Informacja Przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
8.Informacje i wolne wnioski.
9.Ustalenie terminu następnej sesji.
10.Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Dorota Matejczyk-Waletko
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Matejczyk-Waletko
Data wytworzenia informacji: 30.12.2019
Data udostępnienia informacji: 30.12.2019
Ostatnia aktualizacja: 31.12.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
31.12.2019 09:57 Aktualizacja treści Dorota Matejczyk-Waletko