VI sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 13 listopada 2019 r.

VI sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
13 listopada 2019 r., godz. 18:00
siedziba Rady w Przychodni NZOZ przy ul.Czeremchowej 1
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Dzielnicy z dnia 02.10.2019r.
4. Podjęcie uchwał w sprawach:
4.1. wstępnej listy zamierzeń inwestycyjnych i remontowych w dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na lata 2019-2023;
4.2. powierzenia poszczególnym radnym i grupom radnych prowadzenia określonych spraw dzielnicy;
4.3. wnioskowania do Prezydenta Miasta o ujęcie zadań inwestycyjnych w budżecie Miasta Gdyni.
5. Informacja Przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
6. Informacje i wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 05.11.2019
Data udostępnienia informacji: 05.11.2019
Ostatnia aktualizacja: 06.11.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
06.11.2019 11:39 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska