V sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 2 października 2019 r.

V sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
2 październik 2019 r., godz. 18:00
siedziba Rady w Przychodni NZOZ przy ul.Czeremchowej 1.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Dzielnicy z dnia 28 sierpnia 2019 r.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo na 2020 rok.
5. Informacja Przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
6. Informacje i wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu następnej sesji.
8. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 25.09.2019
Data udostępnienia informacji: 25.09.2019