IX sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 11 marca 2020 r. - odwołana

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców Gdyni, w związku z ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, decyzją Wojciecha Szczurka, Prezydenta Miasta Gdyni do końca marca 2020 r. odwołane zostają wszystkie:
- sesje Rad Dzielnic,
- spotkania Zarządów Rad Dzielnic,
- dyżury radnych i spotkania z mieszkańcami.


IX sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
11 marca 2020 r., godz. 18:00
w siedzibie Rady w Przychodni NZOZ przy ul. Czeremchowej 1
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Dzielnicy z dnia 29.01.2020r.
4. Dyskusja na temat inwestycji i remontów w dzielnicy z Markiem Łucykiem - Wiceprezydentem ds. rozwoju oraz Jakubem Ubychem - Pełnomocnikiem Prezydenta ds. dzielnic.
5. Dyskusja na temat skomunikowania autobusowego i trolejbusowego dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z pozostałymi częściami Miasta.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. powierzenia radnym administrowania profilem Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo w mediach społecznościowych,
6.2. zmiany Uchwały nr VI/12/2019 z dnia 13.11.2019 r. ws. powierzenia poszczególnym radnym i grupom radnych prowadzenia określonych spraw dzielnicy,
6.3. wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdyni o wprowadzenie funkcjonowania linii trolejbusowej nr 34 w weekendy i święta w okresie sezonu letniego oraz o wprowadzenie dodatkowego skomunikowania dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z SKM.
7. Informacja Przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
8. Informacje i wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu następnej sesji.
10. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 03.03.2020
Data udostępnienia informacji: 03.03.2020
Ostatnia aktualizacja: 12.03.2020
Data aktualizacji Czynność Osoba
12.03.2020 08:37 Aktualizacja treści Ewa Mącik
05.03.2020 14:14 Aktualizacja treści Magdalena Rezler-Dunajewska
03.03.2020 13:19 Aktualizacja treści Ewa Mącik
03.03.2020 13:19 Aktualizacja treści Ewa Mącik