III sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo z dnia 12 czerwca 2019 r.

III sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
odbędzie się 12 czerwca 2019 r., godz. 18:00 
w siedzibie Rady w Przychodni NZOZ przy ul. Czeremchowej 1.
 
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Dzielnicy z dnia 15 maja 2019r.
4. Informacja Przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
5. Omówienie działań związanych z Budżetem Obywatelskim w dzielnicy.
6. Podsumowanie działań grupy roboczej w sprawie terenu po dawnym Domu Dziecka.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
7.1. stanowiska Rady Dzielnicy w temacie zagospodarowania terenu po dawnym Domu Dziecka,
7.2. wskazania oficjalnego profilu Rady Dzielnicy w mediach społecznościowych,
7.3. zmian w Planie Finansowym Rady Dzielnicy na 2019 rok.
8. Omówienie i podział działań do podjęcia w ramach ustalonych potrzeb dzielnicy.
9. Informacje i wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu następnej sesji.
11. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Inez Heine
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 04.06.2019
Data udostępnienia informacji: 04.06.2019
Ostatnia aktualizacja: 05.06.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
05.06.2019 13:42 Aktualizacja treści Ewa Mącik
04.06.2019 15:35 Aktualizacja treści Inez Heine