II sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie - Demptowo z dnia 15 maja 2019 r.

II sesja Rady Dzielnicy Pustki Cisowskie-Demptowo
15 maja 2019 r., godz. 18:00.
siedziba Rady w Przychodni NZOZ przy ul.Czeremchowej 1.
 
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Dzielnicy z dnia 15 kwietnia 2019r.
4. Informacja Przewodniczącej o działaniach Zarządu między sesjami.
5. Omówienie spraw organizacyjnych związanych z rozpoczęciem nowej kadencji Rady Dzielnicy w latach 2019-2023.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
6.1. powołania sześciu komisji stałych Rady Dzielnicy: Komisji ds. Kontaktów z Mieszkańcami, Komisji ds. Inwestycji Drogowych, Komisji ds. Przestrzeni Publicznej, Komisji ds. Ochrony Środowiska, Komisji ds. Edukacji i Sportu, Komisji ds. Kultury,
6.2. wyznaczenia administratorów profili Rady Dzielnicy w mediach społecznościowych.
7. Omówienie spraw w ramach tzw. bilansu otwarcia nowej kadencji Rady Dzielnicy w latach 2019-2023.
8. Omówienie tematu zagospodarowania terenu i budynku po dawnym Domu Dziecka przy ul. Demptowskiej.
9. Omówienie tematu biblioteki oraz nowej sali gimnastycznej SP nr 16.
10. Informacje i wolne wnioski.
11. Ustalenie terminu następnej sesji.
12. Zamknięcie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 07.05.2019
Data udostępnienia informacji: 07.05.2019