XXXIII sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 25 lutego 2019 r.

Zarząd Dzielnicy Pogórze zwołuje XXXllI sesję Rady Dzielnicy na dzień 25 lutego 2019 r., o godz. 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Dzielnicy z dnia 10 stycznia 2019 r.
4. Zmiana uchwały nr 33/2018 z dnia 15 grudnia 2018 5. w części dotyczącej remontu kanalizacji deszczowej na ul. Steyera 1.
5. Sprawozdanie zarządu z działań podejmowanych między sesjami.
6. Wolne wnioski.
7. Ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Ewa Mącik
Ostatnio zmodyfikował: Ewa Mącik
Data wytworzenia informacji: 18.02.2019
Data udostępnienia informacji: 18.02.2019
Ostatnia aktualizacja: 18.02.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
18.02.2019 09:11 Korekta Ewa Mącik
18.02.2019 09:09 Korekta Ewa Mącik
18.02.2019 09:08 Korekta Ewa Mącik
18.02.2019 09:07 Korekta Ewa Mącik