XXXII sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 10 stycznia 2019 r.

Zarząd Dzielnicy Pogórze zwołuje XXXll Sesję Rady Dzielnicy na
dzien 10 stycznia 2019 r., o godz. 17:30 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokolu z XXXI sesji Rady Dzielnicy z dnia 15 grudnia 2018 r.
4. Dyskusja na temat nowego projektu statutu rad dzielnic Gdyni i wyrażenie
opinii w sprawie wprowadzonych zmian - na podstawie przesłanych wczesniej
materialow.
5. Podjęcie uchwaly dotyczącej opinii rady ws. zmian ujętych w projekcie statutu
rad dzielnic Gdyni.
6. Sprawozdanie Zarządu z wykonania zadań, ujętych w budzecie Rady na rok
2018.
7. Omówienie zadania dotyczącego wykonania miejsca do zawracania na
ul. Manganowej.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Ostatnio zmodyfikował: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 02.01.2019
Data udostępnienia informacji: 02.01.2019
Ostatnia aktualizacja: 02.01.2019
Data aktualizacji Czynność Osoba
02.01.2019 09:09 Aktualizacja treści Bożena Słowi