XXXI Sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 15 grudnia 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Pogórze zwołuje XXXI Sesję Rady Dzielnicy na dzień 15 grudnia 2018r. o godz. 19,oo w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni.

Proponowany porządek obrad:           
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Dzielnicy z dnia 7 listopada 2018r.
4.      Podjęcie uchwał w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków               w  2018r. do realizacji w roku przyszłym.
5.      Podsumowanie wieczoru wigilijnego.
6.      Wolne wnioski.
7.      Ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Bożena Słowi
Data wytworzenia informacji: 07.12.2018
Data udostępnienia informacji: 07.12.2018