XXX sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 7 listopada 2018 r.


 
     Gdynia, dn. 29.10.2018
 
 
                                                              Radni Dzielnicy Pogórze            
 
 
 
Na pisemny wniosek grupy pięciu radnych Przewodniczący Zarządu Dzielnicy Pogórze zwołuje XXX Sesję Rady Dzielnicy na dzień 7 listopada (środa) 2018r.  o godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni.
 
 
Proponowany porządek obrad :
 
1.      Otwarcie sesji i  stwierdzenie kworum,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Dzielnicy z dn. 8.10.2018r.,
4.      Rezygnacja Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy – przyjęcie uchwały w sprawie rezygnacji Zarządu Dzielnicy
5.      Wybór Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy – przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
6.      Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy – przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy
7.      Wybór Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy – przyjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy
8.      Wolne wnioski, sprawy bieżące,
9.      Ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 30.10.2018
Data udostępnienia informacji: 30.10.2018