XXVIII sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 10 września 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Pogórze zwołuje XXVIII Sesję Rady Dzielnicy na dzień 10 września 2018r.  o godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni.
 
 
Proponowany porządek obrad :
 
1.      Otwarcie sesji i  stwierdzenie kworum,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Dzielnicy z dn. 27.08.2018r.,
4.      Podsumowanie festynu „Pożegnanie Lata z Galą DiscoPolo”
5.      Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu planu finansowego na 2019r,
6.      Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany planu finansowego na 2018r.
7.      Wolne wnioski, sprawy bieżące,
8.      Ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 03.09.2018
Data udostępnienia informacji: 03.09.2018