XXVII Sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zwołuję XXVII Sesja Rady Dzielnicy Pogórze w dniu 19 stycznia 2023 r. o godz. 18:00 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze
ul. Porębskiego 21 w Gdyni (budynek ZSP Nr 5)

Proponowany porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
    5.1 zmiany Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na rok 2023
    5.2  wnioskowania do Prezydenta Miasta Gdynia o przeniesienie niewykorzystanych środków finansowych w roku 2022.
6. Omówienie działalności Zarządu pomiędzy sesjami Rady Dzielnicy.
7. Bieżące informacje:
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.
 
 
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pogórze
Agnieszka Pstrągowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 09.01.2023
Data udostępnienia informacji: 09.01.2023
Ostatnia aktualizacja: 11.01.2023
Data aktualizacji Czynność Osoba
11.01.2023 10:34 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
11.01.2023 10:33 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
10.01.2023 12:05 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
10.01.2023 10:38 Aktualizacja treści Barbara Woźniak