XXVI sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 25 czerwca 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Pogórze zwołuje XXVI Sesję Rady Dzielnicy na dzień 25 czerwca 2018r.  o godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni.
 
 
Proponowany porządek obrad :
 
1.      Otwarcie sesji i  stwierdzenie kworum,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Dzielnicy z dn. 07.05.2018r.,
4.       Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii na temat sprzedaży alkoholu w dzielnicy,
5.      Podsumowanie festynu „Z Pogórza Lato Rusza”,
6.      Informacja o przygotowaniach do festynu 2 września,
7.      Remont infrastruktury drogowej w dzielnicy - dyskusja
8.      Wolne wnioski, sprawy bieżące,
9.      Ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Data wytworzenia informacji: 15.06.2018
Data udostępnienia informacji: 15.06.2018