XXVI Sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 8 grudnia 2022 r.

Porządek obrad XXVI sesji Rady Dzielnicy Pogórze zwołanej na dzień 8 grudnia 2022 r. , godz. 18:00
w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze przy ul. Porębskiego 21 w Gdyni (budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolny Nr 5)

Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie
    5.1. powołania Komisji Gospodarczej i do Spraw Infrastruktury,
    5.2.powołania Komisji do Spraw Kultury, Zdrowia i Spraw Społecznych.
6. Omówienie działalności Zarządu pomiędzy sesjami Rady Dzielnicy.
7. Bieżące informacje, w tym:
omówienie stanu zaawansowania zadania pn.: „Oświetlenie schodów pomiędzy ulicami Manganową i Porębskiego” przyjętego Uchwałą nr XVII/44/2021 z dnia 07.09.2021r. do Planu Finansowego Dzielnicy Pogórze na 2022 rok.
8. Wolne wnioski.
9. Zakończenie sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Barbara Woźniak
Ostatnio zmodyfikował: Barbara Woźniak
Data wytworzenia informacji: 23.11.2022
Data udostępnienia informacji: 23.11.2022
Ostatnia aktualizacja: 24.11.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
24.11.2022 09:33 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
24.11.2022 09:32 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
24.11.2022 09:30 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
24.11.2022 09:15 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
23.11.2022 11:49 Aktualizacja treści Barbara Woźniak
23.11.2022 11:49 Aktualizacja treści Barbara Woźniak