XXV sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 7 maja 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Pogórze zwołuje XXV Sesję Rady Dzielnicy na dzień 7 maja 2018 r. o godz. 17.30 w siedzibie Rady Dzielnicy Pogórze w Szkole Podstawowej nr 43 w Gdyni.
 
Proponowany porządek obrad :
 
1.      Otwarcie sesji i  stwierdzenie kworum,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.      Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Dzielnicy z dn. 07.03.2018r.,
4.       Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do III edycji konkursu „Przyjazna dzielnica”.
5.      Informacja o przygotowaniach do festynu,
6.      Wolne wnioski, sprawy bieżące,
7.      Ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 07.05.2018
Data udostępnienia informacji: 07.05.2018
Ostatnia aktualizacja: 08.05.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
08.05.2018 10:44 Korekta Michał Kowalski
08.05.2018 10:44 Korekta Michał Kowalski
08.05.2018 10:43 zatwierdzenie Michał Kowalski