XXV sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 29 września 2022 r.

Porządek obrad XXV sesji RD Pogórze zwołanej na dzień 29 września, godz. 18.00
Miejsce: siedziba Rady Dzielnicy Pogórze: ul. Porębskiego 21 w Gdyni (budynek ZSP Nr 5)
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad i jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Finansowego Dzielnicy Pogórze na rok 2023.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Rady Dzielnicy Pogórze nr XII/33/2020 z dnia 08 grudnia 2020r. w sprawie zatwierdzenia w drodze konsultacji z mieszkańcami listy zadań inwestycyjno-remontowych na lata 2019-2023 wraz z ich priorytetami.
7. Bieżące informacje.
8. Wolne wnioski.
9. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
10. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pogórze
Agnieszka Pstrągowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Magdalena Rezler-Dunajewska
Ostatnio zmodyfikował: Magdalena Rezler-Dunajewska
Data wytworzenia informacji: 16.09.2022
Data udostępnienia informacji: 16.09.2022
Ostatnia aktualizacja: 19.09.2022
Data aktualizacji Czynność Osoba
19.09.2022 08:47 Dodanie informacji Magdalena Rezler-Dunajewska