XXIV sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 7 marca 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Pogórze zwołuje XXIV Sesję Rady Dzielnicy na dzień 7 marca 2018r.  o godz. 18.00 w siedzibie Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej (ul. Podgórska 14)
 
 
Proponowany porządek obrad:

1.      Otwarcie sesji i  stwierdzenie kworum,
2.      Przyjęcie porządku obrad,
3.       Podjęcie uchwały w sprawie organizacji z Gminą Kosakowo, IMV Polska Sp. z o.o  i Radą Dzielnicy Obłuże wspólnego przedsięwzięcia -  festyn rodzinny pod hasłem „Z Pogórza Lato Rusza”.
4.      Podjęcie uchwały w sprawie organizacji z Radą Dzielnicy Obłuże wspólnego przedsięwzięcia -  festyn rodzinny pod hasłem „Pożegnanie Lata z Galą Disco Polo”
5.      Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Dzielnicy z dn. 15.01.2018r.,
6.      Konkurs „Przyjazna Dzielnica” – dyskusja
7.      Wniosek RD Babie Doły w sprawie utwardzenia dróg
8.      Funkcjonowanie komisji stałych Rady Dzielnicy
9.      Wolne wnioski, sprawy bieżące
10.    Ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Dorota Nelke
Data wytworzenia informacji: 27.02.2018
Data udostępnienia informacji: 27.02.2018
Ostatnia aktualizacja: 28.02.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
28.02.2018 09:31 Korekta Dorota Nelke