XXIV sesja Rady Dzielnicy Pogórze z dnia 1 września 2022 r.

Porządek obrad XXIV sesji RD Pogórze zwołanej na dzień 1 września, godz. 18:00
Miejsce: siedziba Rady Dzielnicy Pogórze: ul. Porębskiego 21 w Gdyni (budynek ZSP Nr 5)
 
Porządek obrad:
1. Przywitanie i otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie prawidłowości zwołania sesji oraz kworum.
3. Przedstawienie porządku obrad  i  jego przyjęcie.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Projekt Uchwały w sprawie odwołania i powołania członków komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Zarządu Dzielnicy Pogórze.
6. Przeprowadzenie wyboru II Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pogórze:
6.1  Przewodniczący Zarządu zgłasza kandydatów na II Wiceprzewodniczącego Zarządu.
6.2  Prezentacja kandydatów, którzy wyrazili zgodę.
6.3  Ustalenie sposobu głosowania, rozdanie kart do głosowania.
6.4  Głosowanie.
6.5  Sporządzenie protokołu Komisji Skrutacyjnej, podanie wyniku wyboru.
7. Projektu Uchwał w sprawach:
7.1  Wybór II Wiceprzewodniczącego Zarządu Dzielnicy Pogórze.
7.2  Uchwalenie Projektu Planu Finansowego Rady Dzielnicy Pogórze na 2023r.
8. Bieżące informacje.
9. Wolne wnioski.
10. Ustalenie terminu kolejnej sesji.
11. Zakończenie sesji.
 
Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Pogórze
Agnieszka Pstrągowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Tomasz Kamiński
Wprowadził informację: Izabela Procelli-Szynwelska
Data wytworzenia informacji: 16.08.2022
Data udostępnienia informacji: 16.08.2022