XXIII sesja Rady Dzielnicy pogórze z dnia 15 stycznia 2018 r.

Zarząd Dzielnicy Pogórze zwołuje XXIII Sesję Rady Dzielnicy na dzień 15 stycznia 2018r.  o godz. 17.30 w Szkole Podstawowej nr 43 przy ul. Porębskiego 21.
 
 
Proponowany porządek obrad :
 
1.     Otwarcie sesji i  stwierdzenie kworum,
2.     Przyjęcie porządku obrad,
3.     Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Dzielnicy z dn. 16.12.2017,
4.     Podjęcie uchwały w sprawie przeniesienia niewykorzystanych środków na 2018 rok.
5.     Informacja na temat festynu w roku 2018
6.     Wolne wnioski, sprawy bieżące
7.     Ustalenie terminu kolejnej sesji i zakończenie obrad.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający: Urząd Miasta Gdyni
Odpowiedzialny za treść: Magdalena Anuszek
Wprowadził informację: Katarzyna Manikowska
Ostatnio zmodyfikował: Michał Kowalski
Data wytworzenia informacji: 09.01.2018
Data udostępnienia informacji: 09.01.2018
Ostatnia aktualizacja: 09.01.2018
Data aktualizacji Czynność Osoba
09.01.2018 13:01 zatwierdzenie Michał Kowalski